Lucky Combi

Novas Tarım
Lucky Combi

Lucky Combi

Malın Cinsi: Mikro Besin Maddeleri Karışımı

İçerik: %1 Suda Çözünür Bakır (Cu), %1 Suda Çözünür Bor (B), %8 Suda Çözünür Çinko (Zn), %6 Suda Çözünür Demir (Fe), %4 Suda Çözünür Mangan (Mn), %0,02 Suda Çözünür Molibden (Mo), %0,02 Suda Çözünür Kobalt (Co)

Açıklama:

  • Bitkilerin mikro besin maddeleri ihtiyacına en kısa sürede cevap veren zengin içerikli besin karışımıdır.
  • Bileşiminde bulunan iz elementler, bitkinin dengeli beslenmesini sağlar.
  • Bitki boyu, dal sayısı ve yaprak alanını arttırır.
  • Bol çiçeklenme, dane bağlama ve meyve tutumunu teşvik eder.
  • Meyve dökümünü en aza indirir.
  • Verim ve kaliteyi önemli ölçüde arttırır.
  • Yapraktan uygulanır.
  • Yılın belirli dönemlerinde mikro element noksanlığından kaynaklı bozuklukları giderir.